ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

·      Εφαρμογές διαδραστικών μέσων

(και εφαρμογή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (λ.χ. παιχνίδια, τοίχοι, δάπεδα, οθόνες & ipad)

·      Ανάπτυξη εφαρμογών για iPad και Tablet 

·      Τεχνολογίες Air play 

·      Λύσεις οθόνης αφής

·      Διαδραστικά εκθεσιακά περίπτερα

·      Multimedia DVD

·      Ολογράμματα για δια- δραστικές παρουσιάσεις

·      Δημιουργία 3d & 4d animation (ακόμα και χαρακτήρων)

·      Επαυξημένη πραγματικότητα & εικονική πραγματικότητα (δημιουργία και εφαρμογή λογισμικού)

·      Τεχνολογίες kinect κλπ.