ΙΔΕΑ & ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

ΙΔΕΑ & ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

Χάρη στην έμφυτη τόλμη και αυτοπεποίθησή μας, στην Proelectro συνεχώς χαράζουμε νέους δρόμους…

Οι εικόνες, και η εφήμερη και υποκειμενική αντίληψή τους, αποτελούν βασικό κομμάτι κάθε επικοινωνίας. Η εικόνα καθορίζει την αντίληψη. Η αντίληψη παρακινεί διάφορες κατηγορίες κοινού να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ένα εταιρικό προϊόν και/ή ένα brand συνολικά.

Στην Proelectro αμφισβητούμε τις τάσεις και χαράζουμε τη δική μας στρατηγική, περνώντας από τη διαβαθμισμένη στην ποσοτικοποιημένη ενίσχυση εικόνας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις σχεδιασμού οπτικής επικοινωνίας για εταιρείες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Επικοινωνιακή στρατηγική, δημιουργία κεντρικής ιδέας, σχεδιασμός, εφαρμογές ανάπτυξης και παραγωγής, επεξεργασία εικόνας και χρώματος, φωτογραφία και επεξεργασία.

Εφόσον το μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε τραβάει την προσοχή ενός συγκεκριμένου ατόμου ή ομάδας-στόχου, η εικόνα σας είναι για εμάς μια επένδυση, για χάρη της οποίας δεν θα διστάσουμε να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό μας σχεδιασμό.

Στην Proelectro δεν ακολουθούμε τους κανόνες, τους δημιουργούμε.