ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, INTERNET CORNERS, ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, INTERNET CORNERS, ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

E POSTERS – ΔΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ POSTERS
CUSTOM MADE ΛΥΣΕΙΣ & OCTANORM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Τα πόστερ είναι χωρίς αμφιβολία το κέντρο της προσοχής στα περισσότερα επιστημονικά συνέδρια.

Διατίθενται σε όλα τα σχήματα και διαστάσεις και μπορούν να τοποθετηθούν σαν διαχωριστικά μεταξύ χώρων ή αιθουσών.

Το E-Poster είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτής πρόσβασης που σας επιτρέπει να προβάλετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και ιατρικά πόστερ. Μέσω μιας μεγάλης οθόνης και ενός υπολογιστή όπου τα πόστερ παρουσιάζονται με χρήση πολυμέσων, οι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία συγγραφείς μπορούν να μεταφέρουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο πληροφορίες που ίσως να μην ήταν δυνατό να μεταφερθούν με μια παραδοσιακή ανακοίνωση σε έντυπη μορφή. Επίσης, η οπτική απεικόνιση προσελκύει την προσοχή του κοινού. Αυτή η μέθοδος παρουσίασης άλλαξε ριζικά τον τρόπο που διεξάγονται τα postersessionsστα συνέδρια.

INTERNET CORNERS & ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Το απόλυτο "must" για όλα τα συνέδρια, τις διασκέψεις και τις εκθέσεις

Σας προσφέρουμε μοναδικές και πρωτοποριακές ιδέες brandind για να προβάλλετε δημοσίως την εικόνα και το όνομα της εταιρείας σας αλλά και  των χορηγών σας.

Όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις σας, εμείς αναλαμβάνουμε να τις υλοποιήσουμε χρησιμοποιώντας το πιο αποτελεσματικό διαφημιστικό μέσο και προβάλλουμε το μήνυμά σας με μοναδικό και πρωτοποριακό τρόπο...